HOVDEN – NORD (Rundtur)

 

TURBESKRIVELSE          

 

Kartreferanse

Turkart Hovden, eller Breive 1414 III og Sæsvatn 1414 II.

 

Turkarakteristikk

Høyfjellstur. Hoveddelen av padlinga skjer på fjellvann over 1000m. Det må derfor tas ekstra hensyn til vær og vind. Det kan og være is på vannene tidlig på sommeren. Korte stryk mellom vannene. Noen av disse er padlbare, mens andre må bæres. Kun korte bæringer. Elvekajakk er å anbefale. Det finnes en del stryk som kan padles. Spesielt Kaldsåi. Her vil det være vanskelig å bære kano. En kort elvekajakk vil lette transporten inn. En bør regne to lange dager på turen, med tidlig start dag 1 og overnatting på Sloaros. Av utstyr trengs niste for dagen, tørt skift, kart, gode sko, egnet padlebekledning, førstehjelpsutstyr/vindsekk og redningsutstyr for elv. Det er ikke telefondekning inne i fjellet.

 

Turen starter med en relativt lang transportetappe. Her finns det 2 alternativ. Det ene er å ordne hestekløv fra Hovden inn til Skyvatn over skyvasskardet. Det er da snakk om ca. 10 km og 450 høydemeter. Alternativ 2 er å starte turen i Breive. Kjør inn til bommen i Breive, og spør pent på en av gårdene om å låne nøkkel til bommen. Eventuelt gjør avtale med OtraKraft på forhånd. Kjør inn anleggsveien og bær utstyret opp stien til Væringsstølen og derfra videre til Skyvatn. Har du bæresele stroppet til kajakken og pakket lett, går dette fint. Ca. 2 km innover grusveien og 5-6 km 450 til Skyvatn, avhengig av veivalg fra Væringsstølen.

 

Turen kan forlenges med padling videre ned til Hovden hvis vannstanden tillater det. (HovdenAktiv driver rafting og har utslippsavtale med kraftverket fra dammen i Breivatnet. Ta kontakt på forhånd for å ”henge på”.) Fra dammen i Breivatnet til Lislefjødd camping (1 km grad 2-3). Lislefjødd camping – Lislevatn  (1,5 km grad 2). Dette er flott elvepadling i fantastiske omgivelser. Herfra videre over Lislevatn til dam (2km). Videre lite vann og mye stein til Hovden høyfjellsenter (3km). Fra Hovden høyfjellssenter til Hartevatn  (2 km grad 2-3). Enkelte dropp, teknisk padling. Krever synfaring (alt har vært padlet). Fra Hegni gjennom Hartevatn til Breive og ringen er sluttet.

 

Turen under er beskrevet fra Skyvatn til dam i Breivatn ca. 27 km.

 

 

ETAPPEBESKRIVELSE (km)

 

Transportetappe Hovden – Skyvatn. Alternativ 1 eller 2. Beregn god tid (tidlig start).

 

0          Skyvatn (syd). Padl vestover hvor en utsprengt kanal fører inn i

 

4,5       Båstogvatn. Herfra videre nordover til endes før en enkel og grei bæring til

 

7          Storheddervatn. Videre rundt nes og inn i bekken mot Langevatn. Enkel bæring på venstre side.

 

7,5       Langevatn mot Sloaros. Helt til østenden hvor bekkeløpet tar deg ned til

 

12        Sloarosvatn. (Turishytta 50 m fra vannet). Rundt neset før kort bæring til

 

13,5     Øvre Gravevatni. Kort bæring til

 

14,5     Midtre Gravevatni, før en enkel terskel ned til

 

15        Nedre Gravevatni. Grei bæring på venstre side til

 

16        Einarshyttevatn. Videre gjennom vannet mot

 

17,5     Kaldsåi. Sammenhengende stryk til Øvre Kaldsvatn. Det meste padlbart (grad 2-3), men enkelte korte bæringer. Må synfarest.

 

21,5     Øvre Kaldsvatn. Gjennom vannene til

 

24,5     Kaldsåi. Strykpadling til

 

25,5     Breivatn. Videre over vannet til

 

26,5     Dammen i Breivatn. Bær ut til vei (300m), eller fortsett videre hvis vannstanden tillater det.